Meie teenused

BFAA toetab oma liikmeid, ettevõtteid ja laiemat avalikkust MiFID II (finantsinstrumentide turgude direktiiv) ja IDD (kindlustusvahenduse direktiiv) direktiivide rakendamisel ning aitab kaasa finantsnõustamise teenuste kvaliteedi parandamisele. Oleme töötanud välja nõuetele vastava, praktilise ja ulatusliku litsentseerimissüsteemi. Lisaks tõhusale litsentseerimisele aitame jälgida ka teie töötajate praegust staatust ja edusamme. Kindlustamaks eksamiteks valmistumise kirjastasime BFAA õpikud ja koostasime proovitestid.

Loe lähemalt ...

Litsentsidest

[license_search] BFAA kaks litsentsi on vastavuses MiFID II/ESMA nõuetega: investeerimisnõustaja (IA – Investment Advisor) ja investeerimisinfo andja (IIP- Investment Information Provider) ja kolm litsentsi on vastavuses IDD  nõuetega: elukindlustusnõustaja (LIA – Life Insurance Advisor), varakindlustusnõustaja (NLIA – Non-Life Insurance Advisor) ja investeerimiskindlustuse nõustaja (IIA – Investment Insurance Advisor). Kokkuvõte MiFID II / ESMA ja IDD kompetentsinõuetest Loe

Loe lähemalt ...