Täname, et külastate meie kodulehte. Käesolevates privaatsuseeskirjades kirjeldame, kuidas kasutame antud kodulehel kogutud isiklikku informatsiooni. Palun lugege need eeskirjad enne kodulehe kasutamist või isikliku informatsiooni esitamist läbi. Kodulehte kasutades nõustute käesolevates privaatsuseeskirjades toodud toimingutega. Neid toiminguid võidakse muuta, aga kõik muudatused vormistatakse kirjalikult ja muutused rakenduvad ainult edaspidi toimuvate toimingute ja informatsiooni suhtes, mitte tagantjärele. Soovitame privaatsuseeskirjad alati kodulehte külastades üle vaadata, veendumaks et mõistate, kuidas Teie poolt esitatud isiklikku informatsiooni kasutatakse. Märkus: käesolevates privaatsuseeskirjades toodud toimingud kehtivad ainult antud kodulehe kohta. Kui liigute lingi kaudu teistele kodulehtedele, palun vaadake üle nendel lehtedel üles pandud privaatsuseeskirjad.

Informatsiooni kogumine: Kogume isikuandmeid, näiteks nimesid, postiaadresse, e-posti aadresse jne., kui külastajad on need vabatahtlikult sisestanud. Teie poolt esitatud informatsiooni kasutatakse Teie konkreetse soovi täitmiseks, kui Te ei anna meile luba kasutatada seda muul viisil.

Küpsised ja kasutuse jälgimise tehnoloogia: Käesolev koduleht kasutab küpsiseid ja kasutuse jälgimise tehnoloogiat. Küpsised ja kasutuse jälgimise tehnoloogia on kasulikud kogumaks teavet näiteks veebilehitseja tüübi ja operatsioonisüsteemi kohta, jälgimaks kodulehe külastajate arvu ja mõistmaks, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Küpsised võivad aidata ka kodulehe sisu külastajate jaoks kohandada. Isiklikku informatsiooni ei saa küpsiste ja muu kasutuse jälgimise tehnoloogiaga koguda, aga kui olete sisestanud isikuandmeid, võidakse küpsised selle teabega siduda. Küpsiste ja kasutuse jälgimise tehnoloogiaga kogutud koondinformatsiooni võidakse jagada kolmandate osapooltega.

Teabe jagamine: Võime jagada teavet riiklike asutuste või muude ettevõtetega, mis aitavad meil ära hoida või uurida pettusi. Võime seda teha, kui: (1) seadus seda lubab või nõuab; või, (2) üritame end kaitsta reaalsete või potentsiaalsete pettuste või loata tehingute eest või üritame neid ennetada; või, (3) uurime juba aset leidnud pettust. Nendele ettevõtetele ei edastata teavet turunduse eesmärgil.

Teabe turvalisuse tagamine: Teie isikuandmeid hoitakse kaitstult. Sellele informatsioonile on juurdepääs ainult selleks volitatud töötajatel, vahendajatel ja lepinguosalistel (kes on nõustunud hoidma informatsiooni kaitstu ja konfidentsiaalsena). Kõik antud kodulehelt saadetud e-kirjad ja uudiskirjad võimaldavad loobuda edasistest saadetistest.

Meil on õigus teha käesolevates eeskirjades muudatusi. Kõik muudatused eeskirjades vormistatakse kirjalikult.