Õppimine ja areng ei tohi pärast kvalifikatsiooni omandamist ning eksamite edukat läbimist kunagi  lõppeda. Alates 2019. aastast rakendab BFAA kõigi Sidusettevõtete töötajate suhtes jätkuva professionaalse arengu (JPA, inglise keeles kasutusel CPD) põhimõtteid.

JPA on jätkuv professionaalne areng pärast algsete pädevusnõuete täitmist (nt. algse kvalifikatsiooni omandamist). Litsentsiomanikud peavad JPA käigus ajakohastama oma igapäevases töös vajalikke teadmisi ja oskusi: tehnilisi teadmisi ja nende rakendamist, oskusi ja pädevusi ning olema kursis muudatustega turgudel, toodetes ja nende valdkonda puudutavates seadustes ninga eeskirjades. JPA on planeeritud tegevus, mille eesmärgiks on õppimine ning mis on tõendatav: pärast JPA läbimist saab osaleja selle kohta tõendi.

Alates 2019. aastast pakub BFAA ka enda poolt erinevas formaadis JPA koolitusi.

Litsentsi tüübist olenavalt saavad litsentsiomanikud valida sobilikke kursused.

Andke meile teada, milliseid jätkuõppe koolitusi veel sooviksite ja vajaksite. Oma ettepanekud saate esitada siit!

EETIKA CASE STUDY SISEINFO KASUTAMISEST

BFAA õppekava: 2. Eetka ja õigus

Sobilik litsentsidele: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA

Koolituse maht: 3 JPA tundi

Autorid: Pavils Misins, Tomas Talutis

Avaldatud: Oktoober 2021

Koolituse eesmärgid:

 •  Arendada otsuste tegemist eetilistes dilemmades.

 • Saada aru panga siseteabe hoidmise tähtsusest klientidega suheldes.

 • Mõista kuut põhimõtet, mis aitavad tegutseda professionaalselt ja klientide parimates huvides.

INFLATSIOON JA SELLE MÕJU INVESTORILE

(Inflatsioon ja selle mõju investeerimisele - Moodul 1)

BFAA õppekava: 1.1. Makromajanduskeskkond
Sobilik litsentsidele: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
Koolituse maht: 0,75 JPA tundi
Autor: Märten Kress
Avaldatud: September 2021

Koolituse eesmärgid:

 • Saada teada, mis on inflatsioon, kuidas seda mõõdetakse ning mis seda põhjustab.  

 • Mõista infalstiooni mõju ostujõule, teha vahet nominaasel ja reaalsel tootlusel.

 • Mõista inflatsiooni mõju ettevõtlusele ja finatsinvesteeringtele.

INFLATSIOON JA FINATSTURUD

(Inflatsioon ja selle mõju investeerimisele - Moodul 2)

BFAA õppekava: 1.1. Makromajanduskeskkond
Sobilik litsentsidele: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
Koolituse maht: 0.75 JPA tundi
Autor: Märten Kress
Avaldatud: September 2021

Koolituse eesmärgid:

 • Mõista erinevust oodatava ja tegeliku  inflatsiooni vahel.

 • Õppida ajaloo varal tundma varaklasside võimalikke tootlusi erinevatel inflatsiooniperioodidel.

MAJANDUSTSÜKKEL JA PEAMISED MAJANDUSNÄITJAD (Majandustsükkel ja selle mõju finantsinstrumentide väärtusele Moodul 1)

BFAA õppekava: 1.1. Makromajanduskeskkond
Sobilik litsentsidele: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
Koolituse maht: 3 JPA tundi
Autor: Anton Skvortsov
Avaldatud: Juuli 2021

Koolituse eesmärgid:

 • Värskendada teadmisi erinevatest majanduse mõõdikutest, majandustsüklist ja peamistest makromajanduslikest näitajatest.

 • Mõista, miks on makromajandusele iseloomulik tsüklilisus.

 • Aru saada, millised hoovad on keskpankadel ja valitsustel majandustsüklite mõjutamiseks.

PEAMISED VARAKLASSID JA NENDE HINDADE JA TOOTLUSE MÕJURID

(Majandustsükkel ja selle mõju finantsinstrumentide väärtusele Moodul 2)

BFAA õppekava: 1.1. Makromajanduskeskkond
Sobilik litsentsidele: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
Koolituse maht: 3,5 JPA tundi
Autor: Anton Skvortsov
Avaldatud: Juuli 2021


Koolituse eesmärgid:

 • Õppida tundma olulisemate varaklasside väärtust ja tootlust mõjutavaid tegureid.

 • Mõista, kuidas eri varaklassid majandustsükli jooksul käituvad.

KINDLUSTNÕUDED

BFAA õppekava: 2.3.5. Kahjukäsitlus

Sobilik litsentsidele: IIA, LIA, NLIA

Koolituse maht: 3 JPA tundi

Autor: Kaido Kepp

Avaldatud: Juuli 2021

Koolituse eesmärgid:

 • Mõista peamisi juriidilisi aspekte, mis kliendi jaoks kahjukäsitluses üles kerkivad.

 • Teada, kuidas selgitada üldist kahjukäsitluse protsessi kliendi vaatenurgast, seda nii elukindlustus- kui kahjukindlustuslepingute osas.

BIOMEETRILISED RISKID KINDLUSTUSES

BFAA õppekava: 1.3. Kindlustusturg

Sobilik litsentsidele: IIA, LIA, NLIA

Koolituse maht: 2,5 JPA tundi

Autorid: Kadri Rumm

Avaldatud: November 2020

Koolituse eesmärgid:

 • Saada teada, millised on biomeetrilised riskid.

 • Õppida tundma biomeetrilise riski toodeid.

 • Saada aru neljast peamisest riskist - suremuse, puue, haigestumine ja pikaealisust.

 • Tutvuda täpsemalt kindlustuslepingute sõlmimise, erisuste  ja preemiate kujunemisega.

EETIKA CASE STUDY - INVESTEERIMIS- JA KINDLUSTUSTOODETE PAKKUMINE NING NÕUSTAMINE

BFAA õppekava: 2. Eetka ja õigus

Sobilik litsentsidele: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA

Koolituse maht: 2,25 JPA tundi

Autorid: Swedsec’i koolituste põhjal kirjutanud Irma Lazickienė, Karolina Kriščiukaitytė, Pavils Misins

Avaldatud: November 2020

Koolituse eesmärgid:

 • Mõista, miks eetika on finantsnõustajate jaoks eriti oluline.

 • Teada, mis eritab nõustamist ja sobimatut müüki.

 • Õppida tundma nõudeid, et pakkuda kliendi vajadusetele vastavat toodet.

 • Saada teda, mis iseloomustab  investeerimissoovitusi.

INDEKSFONDID JA ETF-d TEOORIAS JA PRAKTIKASD

BFAA õppekava: 5.2 Investeerimisfondid

Sobilik litsentsidele: IIA, LIA, NLIA

Koolituse maht: 3,5 JPA tundi

Autorid: Märten Kress

Avaldatud: September 2020

Koolituse eesmärgid:

 • Mõista indeksifondide ja ETFide terminoloogiat.

 • Saada ülevaade indeksifondide ja ETFde koostamise ja toimimise põhimõtetest.

 • Õpetada vajaliku teabe ledimist fondi infolehelt.

 • Õpetada ETFidega seotud info leidmist.

 • Õppida tundma indeksifondidesse ja ETF -idesse investeerimisega kaasnevaid peamisi riske.

 • Õppida kasutama tööriistu indeksifondide ja ETF -ide võrdlemiseks.

INVESTEERINGUTE JA INVESTEERIMISRISKIGA TOODETE MAKSUSTAMSIE PÕHIMÕTTED

BFAA õppekava: 2.2.Investeeringute

regulatsioon & 6.1.4 & 6.2.7 Maksustamine
Sobilik litsentsidele: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
Koolituse maht: 4,5 JPA tundi

Autor: Violeta Tumkienė, Märten Kress
Avaldatud: September 2020

Koolituse eesmärgid:

 • Õppida tundma maksutamise põhiprintiipe.

 • Mõista dividendide, intressitulu ja kauplemistulemi maksustamist.

 • Saada aru investeerimiskontost.

 • Mõista pensioni kogumise ja väljamaksetega seotud maksustamist.

VALUUTAKURSSIDE MUUTUMISE MÕJUD

BFAA õppekava: 1.2.1 Valuutaturud

Sobilik litsentsidele: IA, IIP, IIA

Koolituse maht: 4 JPA tundi

Autorid: Maris Rambaks

Avaldatud: Oktoober 2019

Koolituse eesmärgid:

 • Õppida tundma valuutaturgude ajalugu ja selle ülesehitust.

 • Teada enimkasutatavaid definitsioone ja valemeid.

 • Saada teda, millised on olulisemad turuosalised.

 • Õppida, kuidas valuutasid omavahel vahetatakse.

 • Õppida tundma peamisi valuutadega seotud riske investeerimistoodetes ja kuidas neid riski juhtida.

ISIKLIKE RAHAASJADE JUHTIMINE

BFAA õppekava: 3.1 Investeerimisnõustamine

Sobilik litsentsidele: IA, IIP, IIA; LIA

Koolituse maht: 3 JPA tundi

Autorid: Janis Rozenfelds, Tadas Gudaitis

Avaldatud: Oktoober 2019

Koolituse eesmärgid:

 • Tuletada meelde finantsplaneerimise protsessi ja seda, miks finantsplaneerimine on oluline.

 • Õppida koostama eelarvet ja arvutama vaba raha suurust.

 • Tutvuda raha ajaväärtuse kontseptsiooniga,  arvutada investeeringu väärtus liit- või lihtintressi kasutamisel ja mõista perioodiliste investeeringute kasulikkust.

 • Saada teada, millised on elutsüklil põhineva investeerimisstrateegia omadused ja kuidas selline lahendus aitab pensionipõlve kavandada.

 • Mõista, millised on laenamisega seotud kulud ning kuidas intressimäär neid mõjutab.

 • Saada teda, kuidas elukindlustustooteid rahaasjade plaani kaasata.

KINDLUSTUSMAKSETE ARVUTAMISE PÕHIMÕTTED

BFAA õppekava: 1.4 Finatsmatemaatika põhitõed

Sobilik litsentsidele: IA, IIA, LIA, NLIA

Koolituse maht: 3 JPA tundi

Autorid: Kaido Kepp

Avaldatud: Juuni 2019

Koolituse eesmärgid:

 • Mõista, mida tähendab kindlustuses riskide jagamine.

 • Osata selgitada kindlustusandja rolli kindlustusfondi haldajana ning õiglaste kindlustusmaksete määrajana.

 • Osata selgitada riskipreemia arvutamisel kasutatavaid lähteandmeid.

 • Osata selgitada kindlustusmakse komponente.

 • Mõista kindlustuse hinnastamise üldist protsessi ning osata nimetada selle etappe õnnetusjuhtumikindlustuse näitel.