BFAA kaks litsentsi on vastavuses MiFID II/ESMA nõuetega: investeerimisnõustaja (IA – Investment Advisor) ja investeerimisinfo andja (IIP- Investment Information Provider) ja kolm litsentsi on vastavuses IDD  nõuetega: elukindlustusnõustaja (LIA – Life Insurance Advisor), varakindlustusnõustaja (NLIA – Non-Life Insurance Advisor) ja investeerimiskindlustuse nõustaja (IIA – Investment Insurance Advisor).

Kokkuvõte MiFID II / ESMA ja IDD kompetentsinõuetest

Loe või lae alla Baltikumi õppeplaan BFAA litsentsidele.

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend teadmiste ja pädevuste hindamiseks tulenevalt ESMA suuniste järgimisest. 

Liikmetest ettevõtted ja nende töötajad, kes läbivad BFAA litsentseerimise, on alati kohustatud järgima BFAA eetikakoodeksit.