Üle 580 investeerimisasjatundja, kes töötavad Luminoris, Swedbankis, SEBs ja Danske Bankis, on saanud Baltikumis Baltimaade Finantsnõustajate Liidult (BFAA) litsentsi.

Alates 2018. aasta jaanuarist peavad finantsasutused tõendama, et nende investeerimisnõustamist ja investeeringutega seotud teavet pakkuvate töötajate teadmised vastavad MiFID II ehk finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi nõuetele.  Oma liikmete ülesande lihtsustamiseks asutasid Baltikumi pangaliidud 2015. aasta lõpus BFAA. BFAA-ga liitusid Swedbank, SEB ja Luminor, et aidata kaasa laiaulatusliku ning praktilise raamistiku loomisele, mis finantssektorit toetaks.

Investeerimisnõustajate ja investeerimisteabe pakkujate litsentseerimine algas 2017. aasta lõpus.  Alates 2017. aasta detsembrist kuni praeguseni on litsentsi omandanud üle 580 finantsvaldkonna asjatundja, kusjuures üle 70% neist läbis eksami esimesel katsel. Eestis on sertifitseeritud üle 320, Lätis 180 ning Leedus 86 spetsialisti. Eksamite tegemine jätkub ka käesoleva aasta mais ja juunis.

„Üldiselt võib öelda, et investeerimisnõustajad ja investeerimisalase teabe pakkujad on hästi kvalifitseeritud ning vastavad MiFID II direktiivis seatud standarditele. Eksaminandid hindasid eksamiküsimusi üsna keerukaiks (kolm neljast), kuid head tulemust saavutatavaks ning pidasid üldist kogemust positiivseks,“ selgitas BFAA tegevjuht Marge Tooming. BFAA õppekavas on teemasid alates makromajandusest, investeerimisteenustest ja finantsinstrumentidest kuni käitumiskoodeksi ja ametieetikani. BFAA liikmete kliendid võivad seega kindlad olla, et neile pakutakse asjatundlikku ja eetilist nõustamist.

BFAA pakub täisteenust finantsasutustele, mis peavad tõendama oma töötajate vastavust MiFID II ja IDD (kindlustusturustuse) direktiividele. BFAA pakub õppekavu ja töövihikuid ning veebiõppe ja eksamite tegemise võimalust. Kõik BFAA liikmed peavad nõustuma BFAA eetikakoodeksiga ning seda järgima. Tegu on koodeksiga, mis sätestab üldise professionaalse käitumise ning jätkuva arengu nõude.

Kindlustusturustusele vastava teenuse pakkumist alustatakse sügisel kolme eraldi litsentsi taotlemiseks: investeerimiskindlustuse nõustaja, elukindlustusnõustaja ja kahjukindlustusnõustaja.

Lisainfo:

Marge Tooming, BFAA tegevjuht. E-post: marge.tooming@bfaa.eu, telefon +372 504 5322. www.bfaa.eu.