BFAA toetab oma liikmeid, ettevõtteid ja laiemat avalikkust MiFID II (finantsinstrumentide turgude direktiiv) ja IDD (kindlustusvahenduse direktiiv) direktiivide rakendamisel ning aitab kaasa finantsnõustamise teenuste kvaliteedi parandamisele. Oleme töötanud välja nõuetele vastava, praktilise ja ulatusliku litsentseerimissüsteemi.

Lisaks tõhusale litsentseerimisele aitame jälgida ka teie töötajate praegust staatust ja edusamme. Kindlustamaks eksamiteks valmistumise kirjastasime BFAA õpikud ja koostasime proovitestid.