Source of the picture: http://moneyplant555.com/code-of-ethics.html

„Eelmine aasta jääb maailma finantsturgude nõrgimaks aastaks alates 2008. aasta finantskriisist. Suuremas börsid pakkusid tgasihoidlikku tootlust ning võlakirjaturgude (valitsuse ja ettevõtete võlakirjade vahel) tootluse erinevused tekitasid raskusi neile, kes investeerisid ettevõtete võlakirjadesse ”. (Allikas: SEB investeeringute ülevaade).

Mõõnaperioodid, tõusud, kriisid ja langused  – need on majandustsükli normaalsed osad. Finantsnõustajad on majanduse ja kliendi vahelised lülid ja nende roll on suurendada klientide usaldust finantssektori vastu.

Suurepärane nõustaja tegutseb vahendajana, edastades klientidele turuinfot, olgu see teave hea või halb. Panused on kõrged, mistõttu hinnatakse järjest enam professionaalsete ja tootealaste teadmiste kõrval ka eetilist käitumist ning enda arendamist.

Soov, korrektselt ja eetiliset käituda on peamiseks põhjuseks, miks BFAA litsentsieksamiteks valmistudes, aktsepteerivad litsentsi kandidaadid enda jaoks siduvana BFAA eetikakoodeksi.

Sarah Pecki praktiline näide “Eetikast investeerimisnõustamisel”:

„Klientidega suheldes peab nõustaja veenduma, et nad saavad tehingu sisust päriselt aru. Samuti tuleb arvestada investorite erineva varalise võimekusega.

Oletame näiteks, et kliendi teavitamiseks investeeringu suhtelisest riskist, otsustate teiste statistiliste riskimõõdikute hulgas esitada ka investeeringu beeta (ehk selle tururisk). Kui see investor on institutsionalse investori esindaja, võite olla üsna kindel, et klient saab aru, mida beeta tähendab ja seetõttu saab seda mõõdikut kasutada otsustamisel, kas investeerimisrisk sobib tema vajadustega.

Oletagem nüüd, et teie klient on kunstnik, kes on hiljuti kuulsaks ja  jõukaks saanud.  Kas beetale viitamine on piisav tagamaks, et see investor mõistab investeerimisriski? Kui kunstnik soovib, et suunakisite kogu tema  raha ajalooliselt  suurim tootlusega investeeringusse, kas olete siis konksu otsas? Ei. On selge, et teil,  on eetiline kohustus mõista kunstniku investeerimiseesmärke ja need mõitlikeks investeeringuteks teisendada.”

Näide kirjeldab, kuidas erialase pädevuse arendamine on tihedalt seotud eetikaga. Valdkonna sügav mõistmine,  koos teadmistega regulatsioonidest  ja mis kõige olulisem – oma kliendi vajaduste tundmine ja mõistmine – on tegeliku kutseeetika selgroog.

BFAA loodi, et aidata pankadel tagada MIFID II määruse nõuete täitmist. Täna pakume teenust, mis tagab, et litsentsiomanike eetiline käitumine ja profesionaalsed oskused on kooskõlas MIFID II ja IDD määrustega.

Juuli lõpu seisuga on BFAA-l 4300 litsentsiomanikku ja meie kogukond kasvab kiiresti.

Kutsume oma litsentsiomanikke üles õppima nii palju kui võimalik, et edendada isiklikku tööalaset arengut ning aidata ka klientidel teadmisi laiendada.

BFAA  jätkab oma teenuste arendamist, et aidata  litsentiomanike teadmiste kasvule kaasa.