Liikmetest ettevõtted ja nende töötajad, kes läbivad BFAA litsentseerimise, on alati kohustatud järgima BFAA eetikakoodeksit.

Baltimaade Finantsnõustajate Liidu (BFAA) eetikakoodeks.

  1. Suheldes klientide, potentsiaalsete klientide, tööandjate, töötajate, kolleegide ja kogu ühiskonnaga käitu alati ausalt, õiglaselt ja eetiliselt.
  2. Aseta klientide ja potentsiaalsete klientide huvid iseenda ja oma tööandja huvidest kõrgemale.
  3.  Ole mõistlik ja hoolikas, anna sõltumatuid hinnanguid ning keeldu oma teenuse pakkumisest mistahes valdkonnas, milles sul puudub vajalik pädevus.
  4. Järgi kõiki kehtivaid seadusi, reegleid, eeskirju ja kutsestandardeid ning ära teadlikult infot moonuta ega käitu muul vääritul moel.
  5. Teata kõigist huvide konfliktidest.
  6. Kaitse ja edenda oma elukutse ja finantsteenuste sektori väärikust.
  7. Püüdle oma pädevuse tõstmise poole ja kutsu teisi üles sama tegema.

*Koostanud BFAA nõukoda ja kinnitanud BFAA juhatus 17.01.2017.