1. BFAA nõukoda on ette valmistanud üle 1000 küsimuse järgmistele BFAA litsentsidele: Investment Advisor ehk investeerimisnõustaja (IA), Investment Information Provider ehk investeerimisinfo andja (IIP), Investment Insurance Advisor ehk investeerimiskindlustusnõustaja (IIA), Non-Life Insurance Advisor ehk kahjukindlustusnõustaja (NLIA) ja  Life Insurance Advisor ehk  elukindlustusnõustaja (LIA). BFAA küsimused vastavad kindlatele kvaliteedinõuetele, mis tagavad nende usaldusväärsuse MIFID 2-le ja IDD-le vastavate kompetentside mõõtmisel.
  2. BFAA alustas koostööd Chartered Institute for Securities & Investment’iga (CISI). Meie omavaheline koostööleping sätestab, et CISI on andnud BFAAle loa kasutada CISI õpikuid enda õpikute väljatöötamiseks. CISI tunnustab BFAA Investment Advisori ehk investeerimisnõustaja (IA) kvalifikatsiooni CISI Associate Membershipi raames. Rohkem infot leiate meie ühisest pressiteatest.
  3. BFAA avaldab sellel sügisel kaks õpikut, mis aitavad meie litsentseerimiskandidaate eksamiteks valmistumisel.
  4. BFAA eetikakoodeksi sõnastamisega soovime anda oma panuse sellesse, et meie litsentside omanikud säilitaksid ja parendaksid klientide nõustamise kvaliteeti.
  5. BFAA viis läbi piloottestimise Leedus, et kontrollida meie testide ja küsimuste kvaliteeti. Tulemused avaldatakse peatselt.