08.12.2016

Alates 2016 aasta sügisest on BFAA nõukojaga on liitunud järgmised üheksa valdkonna eksperti.

  1. Fabio Filipozzi, Eesti, Eesti Panga investeeringute divisjoni juht
  2. Silja Narusk, Eesti, SEB Eesti vastavuskontrolli osakonna juht
  3. Kaido Kepp, Eesti, IIZI Group´i partnersuhete juht ja nõukogu liige
  4. Gerda Zigiene, Leedu, Kaunase Tehnikaülikooli Majanduse ja Ärijuhtimise Kooli finantsala õppeprogrammide direktor
  5. Tadas Gudaitis, Leedu, Swedbank Investment Management Leedu tegevjuht
  6. Evaldas Valeisa, Leedu, Swedbank Elukindlustuse riskijuhtimise juht ja juhatuse liige
  7. Janis Rozenfelds, Läti, SEB Investment Management Läti tegevjuht
  8. Maris Rambaks, Läti, Swedbank Läti Treasury juht
  9. Eleonora Zelmene, Läti, vanemadvokaat, Klavins Ellexi kindlustusõiguse osakonna juht

BFAA nõukoja roll on koostada MIFID 2 ja IDD nõuetele õpiväljundid (Syllabus) ja testiküsimused. Lisaks sellele ootame nõukoja liikmete ideid ja panust, kuidas BFAA saaks valdkonnale kasu tuua ja kuidas tagada finantssektori töötajate järjepidev areng.

Lähemalt meie nõukoja taustast. Viiel nõukoja liikmel on investeeringute juhtimise taust, kolmel kindlustuse taust ja kaks on juristid. Nõukojas on neli doktorikraadiga inimest, üks doktorant, üks CFA Charteholder ja kombineeritult palju erinevates ülikoolides oma aine õppimisele ja õpetamisele pühendatud aastaid.

Mitmed BFAA nõukoja liikmed on töötanud koos seadusandjatega ja seadusandjate heaks ning enamik neist on kogenud juhid, kes juhendavad BFAA poolt litsentseeritavaid inimesi.

Fabio Filipozzi, PhD, rahvuselt itaallane, töötab Eesti Pangas ja juhib keskpanga ametlikke reserve. Fabio on olnud üle kümne aasta tunnustatud lektor investeerimise ja majanduse alal Tallinna Tehnikaülikoolis ja Estonian Business Schoolis. Ta räägib vabalt eesti keelt ning lisaks tugevatele analüütilistele ja organisatoorsetele võimetele on tal kirg lugemise ja jooksmise vastu.

Silja Narusk, õigusteaduse magister. Ta on koostanud finantssektori seaduseelnõusid Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumis. Praegu töötab Silja vastavuskontrolli osakonna juhina SEB-s ja vastutab vastavusriskide juhtimise eest kõikides SEB üksustes Eestis, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise vähendamise eest.

Kaido Kepp, majandusteaduse, panganduse ja rahanduse magister, praegu doktorant. Kaido on pühendanud oma karjääri kindlustusvaldkonnale. Pärast rohkem kui 10 aastat selles vallas on Kaido IIZI Groupi partnersuhete juht ja nõukogu liige. Kaido on käivitanud Eesti ERGO elukindlustuseäri, Eesti ja Leedu ERGO ning Eesti RSA P&C pensionifondiäri.

Gerda Zigiene, finantsõiguse doktor, rahanduse, raamatupidamise ja panganduse magister. Gerda on pühendunud noorte spetsialistide õpetamisele, ta on praegu Kaunase Tehnikaülikooli Majandus- ja Ärikooli finantsala õppeprogrammide direktor ning Vilniuse Ülikooli rahanduse professor. Tema põhjalikud teadmised rahandusest ja raamatupidamisest kajastuvad arvukates publikatsioonides. Gerdale meeldib klassikaline tants, jooga ja purjetamine.

Tadas Gudaitis, majandusteaduse doktor. Tadas omab rohkem kui 13-aastast kogemust pensioni, elukindlustuse ja investeeringute juhtimise vallas. Ta on ka aktiivne suhtleja, rakendades seda mitte ainult oma igapäevases töös Swedbank Investment Management Leedu tegevjuhina, vaid ka Vilniuse Ülikooli majandusteaduskonna lektorina.

Evaldas Valeisa, EMBA ja matemaatika magister. Evaldas on töötanud üle 15 aasta elukindlustuse valdkonnas, alguses aktuaarina (kindlustusmatemaatikuna) ja praegu Swedbank Life Insurance riskijuhtimise osakonna juhi ja juhatuse liikmena. Ta armastab kirglikult matemaatikat ja naudib sügavaid arutelusid. Evaldas õpetab Kaunase Tehnikaülikoolis.

Janis Rozenfelds, ärijuhtimise magister. Janis on töötanud rohkem kui kümme aastat SEB Investment Management´s. Ta vastutab SEB varahalduse eest Lätis, kus koordineerib investeeringute juhtimisega seotud tegevusi ja teenuseid, keskendudes pensionifondidele ja äriklientidele.

Maris Rambaks, CFA – Chartered Financial Analyst, õppinud õigusteadust, rahandust ja ärijuhtimist. Maris on tunnustatud investeerimistoodete ja –teenuste ekspert, omades 10-aastast müügijuhtimise ja arendamise kogemust maaklerluses ja panganduses. Praegu töötab Maris Swedbank Latvia Treasury juhina. Maris on esimese Läti Investeerimise Digitaalse Teejuhi kaasautor. Marisele meeldib ka lugeda ja tegeleda spordiga.

Eleonora Zelmene, õigusteaduse magister, spetsialiseerunud peamiselt pangandus- ja rahandusõigusele. Ta on Lätis tuntud kindlustusõiguse ekspert ja töötab praegu vanemadvokaadi ja kindlustusõiguse osakonna juhina Klavins Ellex advokaadibüroos. Eleonoral on pikajaline kogemus finantsvaldkonnast, sealhulgas pangandusest, tarbimisfinantseerimisest, investeerimisturust, kapitaliturust ja projektide finantseerimisest. Eleonora kirg on iluvõimlemine.

BFAA nõukoja liikmed usuvad elukestvasse õppesse ja ootavad, et lisaks sellele, et aidata liitunud ettevõtetel lahendada 2018. aastast jõustuvat pädevuse tõendamise praktilist probleemi, peaks BFAA tegevus aitama kaasa üldise finantskirjaoskuse ja ärieetika paranemisele.

dsc1077-copy__resized-1024x684

Nõukoja esimene koosolek 28.09.2016, vasakult: Diana Kvedere, Janis Rozenfelds, Gerda Zigiene, Tadas Gudaitis, Marge Tooming-Pullisaar, Fabio Filipozzi, Silja Narusk, Maris Rambaks, Karolina Krisciukaityte. IDD eksperdid Kaido Kepp, Eleonora Zelmene ja Evaldas Valeisa ei olnud sel ajal veel nõukojaga ühinenud.