BFAA ehk Baltimaade Finantsnõustajate Liiduga liitusid selle aasta maikuus tegevjuht Marge Tooming-Pullisaar (Eesti) ja augustis Karolina Krisciukaityte (Leedu esindaja) ja Diana Kvedere (Läti esindaja). Nende eelnev kogemus loob tugeva aluse baltiülese litsentseerimissüsteemi käivitamisele.

Marge Tooming-Pullisaar (BFAA tegevjuht ja esindaja Eestis) on meeskonnamängija, kes leiab, et avatus ja koostöö on olulised märksõnad kõikide 21. sajandi organisatsioonide jaoks:
“Mul on mitmeaastane kogemus erinevate tööstusharude ettevõtete juhtkonnas peamiselt Baltimaade turul. Viimased 6 aastat enne BFAA-ga liitumist vastutasin personali, toodete, teenuste ja digitaalsete kanalite arendamise eest Mandatum Life’is. Olen digitaliseerumise kirglik pooldaja ent sama tähtis on inimeselt-inimesele teenuse suurepärasus. Tahame meeskonnana luua valiidse, usaldusväärse ja praktilise litsentseerimissüsteemi, mis rahuldab meie klientide ja huvirühmade vajadused ja ootused.”

Karolina Krisciukaityte (BFAA esindaja Leedus) omab suurt kogemust litsentseerimissüsteemide ellurakendamise alal:
“Kõik erinevad kohustused, projektid ja ülesanded, mis mul on viimase 20 aasta jooksul olnud, ühilduvad hästi BFAA litsentseerimissüsteemi loomisega. Kõigepealt õppisin selgeks pankade ja finantsturgude toimimise, töötades välja Leedu maaklerite litsentseerimissüsteemi, mis on Baltimaades ainulaadne. SEB-s oli mul võimalus luua IT-aruandlussüsteemi. Ja lõpuks aitas töö Akrediteeritud Rahvusvahelise Investeerimisanalüütiku ( ) kvalifikatsiooni Leedu esindajana mõista finantsvaldkonna töötajate motivatsiooni erialaselt pidevalt areneda. Leian, et õpitu peaks laiendama inimese silmaringi ja aitama saavutada meisterlikkust tööelus. Kas jagad minu seiuskohta?”

Diana Kvedere (BFAA esindaja Lätis) on kogenud ja hea esinemisoskusega pangandusprofessionaal:
“Mul on üle 10 aasta klienditeeninduse kogemust erinevates pankades; alustasin kontohaldurina ning sain aja jooksul finantsnõustajaks ja äriklientide konsultandiks. BFAA-ga liitumisele eelnenud aastal töötasin konsultandina Läti Kommertspankade Liidu Nõustamis- ja vahendamiskeskuses. Tean, kuidas suured pangad toimivad ja kasutan seda teadmist selleks, et luua litsentseerimissüsteem, mis tõepoolest töötab. Ja veel – olen avatud suhtleja, kellele meeldib pikamaajooks.”

Riikide esindajatest koosneva meeskonna moodustamisega on astutud esimene samm Baltimaade ja kohalike toimingute käima lükkamisel ning BFAA kodulehe (bfaa.eu) loomisel.

Jätkuv Review Boardi – Eesti, Läti ja Leedu finants-, investeerimis-, juriidilise ja kindlustusvaldkonna ekspertidest koosneva organi, mis töötab välja litsentseerimissüsteemi õppeplaani – komplekteerimine jõudis lõpule augusti lõpus. Review Board alustab õppeplaani koostamist 2016. aasta septembris ja jõuab sellega lõpule 2016. aasta detsembris.

Anname õppeplaani liitunud ettevõtetele ja haridusasutustele üle 2017. aasta alguses.

2017. aasta sügiseks kavandatakse BFAA-ga liitunud ettevõtetes ettevalmistav koolitus nende töötajatele, kellele omistatakse litsents vastavalt reguleerivatele direktiividele. Samal ajal töötab BFAA välja litsentseerimisplatvormi.

2017. aasta sügisel toimub töötajate koolitamine litsentseerimise edukaks läbiviimiseks.

Litsentseerimine algab 2017. aasta neljandas kvartalis.