Eesti Pangaliit, Läti Kommertspankade Liit ja Leedu Pankade Liit asutavad uue organisatsiooni, mis hakkab väljastama litsentse nõustajatele, kes tegelevad investeerimisnõustamisega ja/või vahendavad säästmist võimaldavaid elukindlustustooteid.

Uue organisatsiooni nimeks saab Baltic Financial Advisors Association (BFAA) ehk Baltimaade Finantsnõustajate Liit. BFAA koostab valdkonna kutsestandardid, annab välja õppematerjale, töötab välja arvutipõhise eksamiplatvormi, annab nõustajatele pädevuse kohta tõendi, mis sobib kõigi Balti riikide järelevalveasutustele, avaldab perioodiliselt uusimat valdkonnateavet ning tegeleb valdkonna kontrolliga. Töö toimub kolmes keeles, teatas Eesti Pangaliit.

Baltimaade elanike säästud ja investeerimishoiused on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. 2015. aasta teises kvartalis suurenesid hoiused Leedus eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 1,5 miljardit eurot ehk 16%. Eestis ja Lätis kasvasid need vastavalt 414 miljoni ja 460 miljoni euro võrra ehk 8% ja 7%.

Seega on aina enam oluline, et inimesed saaksid finantsasutustelt häid finantsnõuandeid. On aeg mõelda litsentsimissüsteemi peale, mis vastaks Euroopa Liidu parimale praktikale. Litsentsi võib vajada üle tuhande nõustaja.

„Meie liikmed toetavad seda projekti igati. Usume, et Baltimaade ühine lähenemine aitab meil pakkuda laiale klientide ringile ühtse kvaliteediga teenust. Loodetavasti motiveerib uus võimalus ka meie spetsialiste rahvusvaheliste standardite järgi välja töötatud eksamit sooritama,” ütles pangaliidu esindaja BFAA’i juhatuses Rasmus Pikkani.

“Tegime väga põhjalikku tööd, et sellest taristust saaksid kasu kõik osalised, ning kogusime kokku parimad tavad teiste riikide samasugustest organisatsioonidest. Reeglite viimistlemine on lõpusirgel ja peatselt avaldame need ka BFAA veebisaidil,” lisas ta.
BFAA sõlmib oma töötajate litsentseerimisest huvitatud finantsasutustega lepingud. Need asutused peavad hakkama järgima ühtseid standardeid ja klientidel on võimalus järgi vaadata, kas neile teenust pakkuva nõustaja oskused vastavad Baltikumiülese kutsestandardile. BFAA kava järgi algavad eksamid nõustajatele järgmise aasta jooksul. Hetkel otsib BFAA tegevjuhti ja kohalikke esindajaid kõiki kolme riiki.